fbpx
Средновековна крепост Вишеград

Средновековна крепост Вишеград

Средновековната крепост се намира на десния бряг на р. Арда, на около 150 м северно от селото. До нея се достига по добър коларски път. Заема площ от 562 кв. м. върху скалист връх над яз. „Студен кладенец“. Крепостната стена опасва върха от всички посоки. На места са запазени стени с височина до 7 м и ширина до 1.75 м. Построена е най-вероятно през ХІІ-ХІІІ в. Запазени са следите от две правоъгълни двуетажни вътрешни кули. Стените им са дебели около 2.20 м и измазани с хоросан, примесен със счукани тухли.

Първият етаж е ползван за водохранилище. Ясно личат етапи на доизграждане на помещенията и стената в по-късен период от съществуването на крепостта. Входът е бил от югоизток. Крепостта е проучвана в периода 1971-74 година. Открити са както цели, така и фрагменти от глинени съдове със сграфито украса, желязна маска, стрели, копия, накити и др. Забележка: Крепостта е лесно достъпна. Удобна за посещение. В местността Харман кая (на около 1 км южно от селото) има труднозабележими руини от тракийска крепост.

Крепостта „Вишеград“ е разположена на висок връх на десния бряг на река Арда, в местността Харман кая, непосредствено до едноименното село, в близост до Кърджали. Отстои на около 8 км в посока югоизток от град Кърджали, на 15 км северно от гр. Момчилград, на 252 км югозападно от гр. Бургас и на 249 км югоизточно от столицата София.

Името на крепостта е със славянски произход и означава „висок град“ – име, давано на крепости и в други славянски държави, а сред местното население е известна с топонима Хисар Юстю (Горна крепост).

Древната тракийска крепост датира от ІV в. пр. Хр. – І в сл. Хр. Площта й е сравнително малка (562 кв. м) и според структурата и размерите си представлява средновековен феодален замък – най-вероятно резиденция на управителя на областта Ахридос. Крепостта е била използвана за контрол на главния път минаващ през региона.

Крепостта е разположена на остър връх, наречен „Каменен харман“. Стените й преизползват основите на по-ранна крепост строена през античността. От изток, юг и запад е достъпна само на отделни места, а от северната страна е защитена със стена, която има дъговидна форма, разширена в западния край. При разкопките, които са правени тук през 1971 – 1974 г., е разчистена крепостната стена и вътрешността на крепостта.

Стената е дебела приблизително 2 метра и е висока около 1 метър. Зидана е с необработени камъни споени с калов разтвор, като на места фугите са запълнени с малки камъчета и пръст. Входът към крепостта се намира в най-източния край, той е широк около 2 метра.

На няколко места във вътрешността са открити подове на землянки и основи на пещи. При разкопките са намерени още хромели, фрагменти от глинени съдове, железни оръдия на труда и оръжия. Най-ранните материали са от прехода между бронзовата и старожелязната епоха. Предполага се, че животът е продължил и през Античността и Средновековието.

Крепостта Вишеград има пряка визуална връзка с крепостта Моняк край село Широко поле, която се намира на отсрещния бряг на язовира. Освен това крепостта открива невероятна гледка към един от най-живописните язовири в Източните Родопи – язовир Студен кладенец, който предлага чудесни условия за риболов и водни спортове.

Крепостта е лесно достъпна и удобна за посещение. До нея се достига по сравнително добър черен път от село Вишеград. В град Кърджали на разположение на туристите са няколко хотела, вили и къщи за гости, почивна станция, ресторанти и заведения за хранене.

Източници: www.kardjali.bg

Вашата количка е празна.

0 in cart
Close